‘ซิโน-ไทย’ ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ กล่าวถึง กรณีที่มีข่าวออกมาว่ามีการปรับแบบการก่อสร้างนั้น ขอยืนยันว่า ยังคงก่อสร้างตามแบบที่มีการตกลงกันไว้ทุกประการ ไม่มีการปรับแบบแต่อย่างใด ตามที่มีคนพยายามให้ข่าว

ทั้งนี้ ไม่เข้าใจว่าคนที่ออกมาสร้างข่าวมีวัตถุประสงค์อย่างไร ดังนั้นหากมีการให้ข่าวที่ส่งผลร้ายกับบริษัท ทางบริษัทก็อาจจะมีการพิจารณาในการดำเนินการตามกฏหมายต่อไป

นอกจากนี้ นายภาคภูมิ ยังกล่าวว่า ในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นั้น เกิดข้อผิดพลาดตั้งแต่การส่งมอบพื้นที่ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งระหว่างการดำเนินการพบปัญหาว่าไม่มีที่ทิ้งดินที่มาจากการขุดขึ้นมาจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงมีปัญหาทำให้การก่อสร้างต้องล่าช้าออกไป

ขณะที่หากการดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ การก่อสร้างต้องเริ่มต้นปี 2556 กำหนดแล้วเสร็จไม่เกินปี 2559 แต่จากปัญหาการส่งมอบพื้นที่และปัญหาพื้นที่รองรับการทิ้งดิน ส่งผลให้เสียเวลาในการดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 วัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาใหม่ รวมทั้งจะเร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารบางส่วนให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เพื่อให้ข้าราชการและสมาชิกสภาฯ ได้เข้ามาทำงาน หลังจากต้องส่งมอบพื้นที่รัฐสภาเดิมคืนให้กับหน่วยงานต้นสังกัด บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไปอีก