ศาลอุทธรณ์ยืนคุก 20 ปี ‘พรชนก’ ฆ่าหั่นศพยุ่นปี57

ศาลอุทธรณ์ยืนคุก 20 ปี 'พรชนก' ฆ่าหั่นศพยุ่นปี57