เยาวชนกับการพนัน

6-1

โรคติดการพนัน
ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ สมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการอ้างอิงทางการแพทย์ทั่วโลก ได้ให้ความหมายและการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เล่นการพนันจนถึงขั้นติดหรือมีปัญหาว่า ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมการเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมีอาการต่างๆ
1. หมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน
2.ต้องการเล่นพนัน
2.มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย ถ้าหยุดเล่น
4.ไม่สามารถหยุดเล่นการพนันได้
5.ใช้วิธีเล่นการพนัน เพื่อหลบหนีปัญหาหรือความไม่สบายใจบางอย่าง
6.เมื่อเสียพนันก็สามารถเล่นใหม่เพื่อเอาคืน
7.โกหกคนอื่นๆเพื่อปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นพนัน
8.ทำสิ่งผิดกฎหมาย
9.ทำตัวเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
10.ต้องพึ่งพาคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการติดพนันในเยาวชน
เมื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เด็กและเยาวชนคนหนึ่งไปติดการพนัน ก็ควรต้องมามองเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ไปเล่นการพนันนำไปสู่การติดพนนในที่สุด เพื่อหาทางป้องกันเด็กและกลุ่มเสี่ยง ดังต่อไปนี้
อายุน้อย
เด็กหรือเยาวชน ที่มีอายุน้อย จะถูกชักจูงหรือล่อลวงให้เข้าไปสู่วงจรพนันได้ง่ายกว่า
เพศชาย
พบว่าเพศชาย มีความเสี่ยงต่อการติดพนันมากกกว่าเพศหญิงอย่างมาก
อิทธิพลจากครอบครัว ตัวแบบทีเล่นพนัน
การมีสมาชิกในครอบครัวได้แก่ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ญาติพี่น้องเล่นการพนัน การเป็นต้นแบบหรือต้นแบบของเด็ก พ่อแม่คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อการถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเด็กมากที่สุด

บุคลิกภาพใจร้อน วู่วาม หุนหันพลันแล่น
ลักษณะบุคลิกภาพที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ ใจร้อน หุนหันพลันแล่น มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ง่าย ไม่สามารถดำรงสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้นานๆ
**ในหัวข้อนี้จากประสบการณ์ที่ฉันได้พบเจอ มีความคิดเห็นที่ตรงกันกับหัวข้อที่กล่าวมา ลักษณะบุคลิกของคนที่ติดการพนันอย่างจริงจัง แบบชนิดที่เลิกไม่ได้ จะมีอาการ ใจร้อน วู่วาม และหงุดหงิดที่ไม่ได้เล่น
สาเหตุของการเกิดโรค
การเกิดโรคติดพนัน ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ แต่คาดว่ามีหลายสาเหตุประกอบกันที่ทำให้คนติดการพนัน เช่น เหล้า บุหรี่หรือยาเสพติด พบว่ามีอาการทางจิตใจคล้ายคลึงกัน คนที่ติดการพนันมักมีอาการติดเหล้าหรือยาเสพติดในอัตราที่สูงกว่าประชากรทั่วไป
สาเหตุของการเกิดโรคติดพนัน
1.พันธุกรรม
2.สมอง
3.สารสื่อนำประสาท
4.ทักษะการแก้ไขหรือจัดการกับปัญกาของบุคคล
5.ครอบครัวหรือแหล่งสนับสนุนทางอารมณ์
6.สิ่งแวดล้อม ระบบการพนันออนไลน์
7.เพื่อน
8.นโยบายการสนับสนุนให้มีการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมาย
แต่สาเหตุของการติดพนันที่พบเจอมา มากที่สุดคือ
1.เพื่อนชักชวน
2.อยากรู้อยากลอง
3.มีแบบอย่างให้เห็น เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง

สาเหตุที่เลิกไม่ได้หรือเลิกยาก จากประสบการณ์ที่พบคือ
1.เล่นง่าย ได้ง่าย เสียง่าย จึงเป็นเหตุผลที่ว่า “พอเสียไปแล้วอยากได้คืนกลับมาเหมือนเดิม”
2.เล่นแล้วสนุก แต่ไม่คิดถึงผลที่จะตามมา
3.ติดมากจนเลิกไม่ได้ กระวนกระวาย เหมือนอยากเล่นอยู่ตลอดเวลา