เล่นพนันบอลส่งผลต่อสุขภาพจิต

6-2

เครื่องข่ายรณรงค์หยุดพนัน ร่วมกับ กองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมรับมือปัญหาการพนันช่วงเทศกาลแข่งขันฟุตบอลแห่งชาติยุโรป หรือ ยูโร 2016 ภายใต้แนวคิด “ยูโรยูโน รู้ทันไม่พนันบอล”

แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า จากสถิติการให้บริการสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต ปี 2558 พบว่า มีผู้ขอรับปรึกษาปัญหาพนัน 310 ครั้ง เพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า ในจำนวนนี้มีปัญหาพนันบอล ร้อยละ 34 ส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน อายุ 22 ถึง 59 ปี ซึ้งอายุต่ำสุดอยู่ที่ 12 ปี โดยกลุ่มผู้ใหญ่จะใช้เงินในการเล่นพนันบอลหลักแสนบาท ส่วนเด็กและเยาวชนอยู่ที่หลักหมื่นบาท

การพนันยังส่งผลต่อสุขภาพจิต คือ เกิดความเครียดและวิตกกังวลร้อยละ 48.8 รองลงมา คือ ปัญหาด้านหนี้สิน ร้อยละ 17.53 ปัญหาครองครัว ร้อยละ 12.37 ปัญหาความรัก ร้อยละ 8.59 และที่น่าห่วง คือ ปัญหาการฆ่าตัวตาย ร้อยล่ะ 3.55

ช่วงเทศกาลฟุตบอลจะเข้ามาขอรับคำปรึกษาปัญหาพนันมากกว่าช่วงปกติ เพราะมีภาวะเครียด หวาดระแวง มีปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ยิ่งมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วยยิ่งอันตราย แต่ละโรงพยาบาลต้องเตรียมทีมแพทย์ฉุกเฉิน รับมือตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะมีการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุ และหากตรวจสอบข้อมูลตามสถานี้ตำรวจจะพบว่ามีคดีเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลฟุตบอล